Šios dienos vardadieniai:
Dienos patarlė

Pasibaigė Kretingos ir Plungės teismų pirmininkių paskyrimo į šias pareigas terminas

teismas32012 m. birželio 26 d. Lietuvos Respublikos Prezidentės dekretu Nr. 1K-1110 iš Kretingos rajono apylinkės teismo ir Plungės rajono apylinkės teismo pirmininkų pareigų pasibaigus paskyrimo į šias pareigas terminui š. m. liepos 11 d. atleistos Raimonda Kulberkienė ir Aušra Volskytė. Dekretas įsigaliojo nuo jo pasirašymo dienos.

Nuo š. m. liepos 12 d. Kretingos rajono apylinkės teismo pirmininko pareigas laikinai eina teisėjas Petras Kontrimas, Plungės rajono apylinkės teismo – teisėja Aldona Burbienė. Teisėjai šias pareigas eis, kol bus pabaigtos atrankų į paminėtų teismų pirmininkų pareigas procedūros ir Lietuvos Respublikos Prezidentės dekretu paskirti teismų pirmininkai.

Primename, kad Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 105 straipsnio 5 dalis nustato, kad kai nėra apylinkės teismo pirmininko, šias pareigas eina didžiausią teisėjo darbo stažą šiame teisme turintis teisėjas.

Klaipėdos apygardos teismo informacija


Klaipedos.info


(Visited 84 times, 1 visits today)