Įstatinio kapitalo konvertavimas į eurus: kaip pasikeisti įstatus patiems

0
33

Liko vos pora savaičių įmonėms pasikeisti įstatuose nurodyto įstatinio kapitalo išraišką iš litų į eurus. Įmonės, kurių įstatuose įstatinis kapitalas ir akcijų nominali vertė nurodyta litais, turi pakeisti ir įregistruoti naujus bendrovės įstatus iki 2015 m. gruodžio 31 d. Įstatus galima pakeisti ir elektroniniu būdu.

Laura Gavėnaitė Čeberekė, UAB “Teisės ir finansų sprendimai” vadovė atkreipia dėmesį, kad už dokumentų ir duomenų, taip pat kitos teiktinos informacijos nepateikimą Juridinių asmenų registro tvarkytojui atsako bendrovės vadovas. LR Administracinių teisės pažeidimų kodekso 172-2 straipsnis nustato, kad už dokumentų, duomenų ir kitos teiktinos informacijos nepateikimą Juridinių asmenų registrui ar Juridinių asmenų dalyvių informacinei sistemai laiku teisės aktų nustatyta tvarka – užtraukia baudą nuo 28 iki 1448 eurų.

L. Gavėnaitė Čeberekė pateikia rekomendacijas, kaip bendrovė gali įregistruoti pasikeitusius įstatus elektroniniu būdu per Registrų centro klientų savitarną.

Visų pirma elektroninio parašo pagalba prisijungiama prie Registrų centro klientų savitarnos sistemos http://www.registrucentras.lt/savitarna/.

Šiuo metu galima naudotis:

  • Mobiliu elektroniniu parašu (Bitė, Omnitel, Tele2 ir Teledema)
  • Kriptografine USB laikmena
  • Lustine kortele

Prisijungus prie klientų savitarnos, reikėtų sekti šiomis nuorodomis Juridinių asmenų registras > Juridinio asmens prašymai > Prašymas keisti juridinio asmens duomenis ir dokumentus > Kapitalo duomenys.

Keičiant tik kapitalo išraišką į eurus, reikia pažymėti atitinkamą lauką  – Keičiama tik įstatinio kapitalo išraiška eurais. Atlikus sistemos nurodytus veiksmus ir įrašius privalomus duomenis, sistema automatiškai sugeneruos naujus įstatus ir prašymo formą JAR-1-E.

Akcininkų sprendimo parengimas ir pasirašymas

Atlikus nurodytus veiksmus, į sistemą būtina įkelti PDF formate išsaugotą ir elektroniniu parašu pasirašytą:

  1. vienintelio akcininko sprendimą, jei bendrovėje akcininkas vienas, arba
  2. visuotinio akcininkų susirinkimo protokolą, jei akcininkai bendrovėje yra keli.

Dokumente turi būti įtvirtintas akcininkų nutarimas keisti įstatus. Teisės aktai įtvirtina paprastesnę bendrovių įstatų keitimo tvarką, kai įstatai keičiami tik dėl juose nurodyto įstatinio kapitalo ir akcijų nominalios vertės perskaičiavimo iš litų į eurus. Tokiu atveju visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimui pakeisti įstatus priimti pakaks paprastos šiame susirinkime dalyvaujančių akcininkų balsų daugumos.

Norint pasirašyti PDF dokumentą elektroniniu parašu reikėtų pasinaudoti Registrų centro Sertifikatų centro paslauga GoSing, prisijungiant svetainėje www.gosign.lt. Atlikus elektroninę asmens identifikaciją bei spustelėjus nuorodą Įkelti naują dokumentą, reikės įkelti pasirašomą dokumentą į sistemą. Nuorodoje Pasirašyti su reikės pasirinkti, kokia elektroninio parašo laikmena bus naudojama. Atsivėrusiame lange reikės paspausti laukelį Pasirašyti. Pasibaigus pasirašymo procedūrai, atsiras pranešimas – Dokumentas sėkmingai pasirašytas. Pasirašytą dokumentą galima rasti pagal nuorodą Mano dokumentai. Pasirašytą dokumentą reikia atsisiųsti ir įsirašyti savo kompiuterio laikmenoje.

Akcininkų sprendimą elektroniniu būdu pasirašo visi akcininkai, arba įkeliamas skanuotas pasirašytas akcininkų sprendimas ir tokį dokumentą elektroniniu būdu pasirašo tik įmonės vadovas.

Akcininkų sprendimo pateikimas Juridinių asmenų registrui

Norint tęsti įstatų keitimo procedūrą ir įkelti akcininkų sprendimą, reikia kvalifikuotu elektroniniu parašu prisijungti prie Registrų centro klientų savitarnos sistemos sekant nuorodą Juridinių asmenų registras >Juridinio asmens prašymai > Prašymų keisti juridinio asmens duomenis ir dokumentus sąrašas. Suradus teikiamą prašymą, reikia spustelti šalia prašymo esančią nuorodą Tęsti.

Pridedamą dokumentą galima įkelti, spustelėjus šalia nuorodos dokumento įkėlimas esantį ženkliuką “+”. Prieš įkeliant dokumentą, reikės nuodyti dokumento tipą, datą ir spustelėjus nuorodą Prisegti surasti įkeliamą dokumentą. Suradus dokumentą, jis įkeliamas – spustelėjus nuorodą Įkelti.

Įkėlus dokumentą, patvirtinantį duomenų ir dokumentų pasikeitimą, sistema leis pasirašyti ir prašymo keisti duomenis formą JAR-1-E.

Apmokėjimas už paslaugas

Pasirinkus mokėtoją ir banką galima iškarto atlikti banko pavedimą už paslaugas bei pateikti prašymą keisti duomenis ir dokumentus Juridinių asmenų registro tvarkytojui.

Jeigu keičiami tik įstatinio kapitalo ir akcijos nominalios vertės valiutos išraiška iš litų į eurus už įstatų įregistravimą iki 2016-12-31 mokamas 5 eurų mokestis, po nurodytos datos – 26 eurų mokestis.

Juridinių asmenų registro tvarkytojui neradus kliūčių įregistruoti duomenis, įstatai įregistruojami ne vėliau kaip per 3 darbo dienas.

Laura Gavėnaitė Čeberekė
UAB “Teisės ir finansų sprendimai” vadovė
Knygos “Pradedu verslą: ką privalau žinoti” autorė
VšĮ “Versli Lietuva” mentorė