Konkursas “Užfiksuok kelių eismo taisyklių pažeidėją”

0
32

Siekdamas ugdyti visuomenės pilietiškumą, nepakantumą eismo dalyviams, negerbiantiems nustatytų elgesio normų ir šiurkščiai pažeidžiantiems Kelių eismo taisyklių reikalavimus, skatinti eismo dalyvių pagarbą vieni kitiems, mažinti Kelių eismo taisyklių pažeidimų skaičių bei išvengti eismo įvykių, kurie įvyksta dėl šiurkščių Kelių eismo taisyklių pažeidimų Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos organizuoja konkursą „Užfiksuok Kelių eismo taisyklių pažeidėją“. 

Konkursas organizuojamas 2011 m. rugsėjo 1 d. – 2011 m. gruodžio 31 d., o informaciją gali teikti gali ne jaunesni kaip 18 metų asmenys. Asmuo, pateikęs medžiagą konkursui, ne tik deklaruoja, bet ir pats vykdo saugaus elgesio kelyje reikalavimus. Medžiagos pateikimas konkursui yra šios:
1. Vaizdo medžiaga, kurioje užfiksuotas (-i) pavojingas Kelių eismo taisyklių pažeidimas (-ai), keliantis (-ys) grėsmę eismo saugumui, chuliganiško vairavimo atvejai, išsiunčiama iki 2011 m. gruodžio 31 d. el. paštu uzfiksuokpazeideja@policija.lt (rinkmenos dydis iki 10 Mb, su nuoroda „Konkursui „Užfiksuok KET pažeidėją“).
2. Konkursui gali būti pateiktos ir spalvotos, ir nespalvotos nuotraukos (ne mažesnės kaip 1184 x 830 pixels), kuriose užfiksuotas (-i) šiurkštus (-ūs) Kelių eismo taisyklių pažeidimas    (-ai).
3. Būtina nurodyti užfiksuoto pažeidimo datą, laiką, vietą.
4. Pateikiama medžiaga turi būti kokybiška, kad būtų galima konstatuoti Kelių eismo taisyklių pažeidimą (-us).
5. Medžiagos siuntėjas turi nurodyti savo vardą, pavardę, amžių, gyvenamosios vietos adresą, telefoną ir (ar) elektroninį paštą.
6. Nebus vertinama informacija apie automobilių sustojimo ir stovėjimo tvarkos pažeidimus, Kelių eismo taisyklių pažeidimus, užfiksuotus ne Lietuvoje, atsisiųstus iš interneto, varžybų, kitų renginių metu, taip pat uždarose ir privačiose valdose užfiksuotus pažeidimus, specialiųjų transporto priemonių vairuotojų veiksmus.
7. Konkursui pateikta medžiaga vertinama, atsižvelgus į šiuos kriterijus: užfiksuotame vaizde matyti Kelių eismo taisyklių pažeidimas (-ai), tikrai keliantis (-ys) pavojų eismo saugumui (pavojingas, chuliganiškas vairavimas, lenkimas neleistinoje vietoje arba neleistinu būdu, eismo reguliavimo signalų nepaisymas, įspėjamojo signalo nerodymas ir  avarijos sukėlimas, važiavimo per geležinkelio pervažas taisyklių nesilaikymas, pėsčiųjų pareigų nevykdymas ir pan.). Konkurso organizatorius užtikrina visišką asmens, pateikusio konkursui medžiagą, konfidencialumą. Lietuvos kelių policijos tarnyba, įvertinusi gautą medžiagą, persiunčia ją nagrinėti pagal kompetenciją į apskrities vyriausiąjį policijos komisariatą. Apskrities vyriausiasis policijos komisariatas dėl pažeidimo, užfiksuoto pateiktoje medžiagoje, pradeda administracinio teisės pažeidimo teiseną, o apie priimtą sprendimą dėl atsiųstos medžiagos informuoja medžiagos siuntėją.
Konkurso „Užfiksuok Kelių eismo taisyklių pažeidėją“ nugalėtojai BUS apdovanojami 2012 m. sausio mėn. Policijos departamente. Policijos departamentas apdovanos 3 asmenis (nugalėtojus), atsiuntusius konkursui medžiagą, kurioje užfiksuoti šiurkščiausi saugaus elgesio kelyje nepaisymo atvejai. Taip pat apdovanos dar 5 geriausius medžiagą atsiuntusius konkurso dalyvius. Konkurso prizininkai (3 pirmąsias vietas užėmę dalyviai) bus apdovanojami vaizdo fiksatoriais (bendra prizų suma – iki 3000 litų), dar 5 (penki) geriausią medžiagą atsiuntę dalyviai bus apdovanojami policijos generalinio komisaro diplomais ir policijos suvenyrais. Konkurso prizais gali būti apdovanoti ir kiti asmenys, pateikę aktualios ir konkurso nuostatus atitinkančios medžiagos apie Kelių eismo taisyklių pažeidimus.

 

 

Kretingos.info